Elvira Muzurović

Datum rođenja:

31. 08. 1984.

Adresa:

Ulica Avda Međedovića 76, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 259 588

Email:

elvira.muzurovic@gmail.com

Zvanje:

Magistar arhitekture – diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

ARHINGinženjering doo