Ema Alihodžić Jašarović

Datum rođenja:

01. 11. 1986.

Adresa:

Zmaj Jovina 265, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 437 006

Email:

emajasarovic@gmail.com

Zvanje:

MSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu, UCG

Kompanija:

Arhitektonski fakultet, Univerzitet Crne Gore