Enes Nurković

Datum rođenja:

28. 06. 1988.

Adresa:

Zgrada Jeličić, I ulica 5/7, Rozino, Budva

Broj telefona:

+382 67 380 179

Email:

enes.nurkovic@gmail.com

Zvanje:

MSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore; IYTE, Izmir, Turska

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

“Studio AC” d.o.o. , Cetinje