Genc Hollaj

Datum rođenja:

21. 05. 1991.

Adresa:

Pavle Knežević 7, Ulcinj

Broj telefona:

+382 67 325 925

Email:

genchollaj@gmail.com

Zvanje:

Master tehničkih nauka – Arhitektura

Fakultet:

FAKULTET: “Hasan Prishtina” – Universitet Pristina – Kosovo

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija: