Haris Adrović

Datum rođenja:

08. 07. 1988.

Adresa:

Maršala Tita 50, Rožaje

Broj telefona:

+382 67 221 435

Email:

haris.adrovic88@gmail.com

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Rukovodilac odjeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, zaštitu životne sredine i saobraćaj

Kompanija:

Opština Petnjica