Isidora Mićović

Datum rođenja:

05. 10. 1996.

Adresa:

IV proleterska 176, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 339 307

Email:

micovicisidora7@gmail.com

Zvanje:

BSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija: