Iva Šaletić

Datum rođenja:

21. 11. 1999.

Adresa:

Keše Đurovića bb, Danilovgrad

Broj telefona:

+382 69 871 304

Email:

ivasalet@gmail.com

Zvanje:

Fakultet:

Zanimanje:

Kompanija: