Ivan Jovićević

Datum rođenja:

02. 12. 1991.

Adresa:

Borisa Kidriča 14, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 818 986

Email:

ivanjovicevic33@gmail.com

Zvanje:

M. Arch (Master arhitekta)

Fakultet:

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

M ING Inženjering d.o.o. Podgorica