Ivan Rakčević

Datum rođenja:

25. 12. 1983.

Adresa:

18. Jul 50, Podgorica

Broj telefona:

+382 68 402 181

Email:

ivanrakcevic@t-com.me

Zvanje:

dipl.ing. arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Čelebić doo