Ivana Višnjić

Datum rođenja:

10. 08. 1996.

Adresa:

Centralna ulica 23, Ćemenca, Nikšić

Broj telefona:

+382 68 565 733

Email:

visnjic.ivana3@gmail.com

Zvanje:

BSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija: