Jana Dragaš

Datum rođenja:

31. 08. 1999.

Adresa:

Mila Radunovića S1, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 594 242

Email:

jana.dragas1122@gmail.com

Zvanje:

Fakultet:

Zanimanje:

Kompanija: