Jelena Božović

Datum rođenja:

30. 06. 1986.

Adresa:

Ivana Crnojevića 4, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 239 005

Email:

j.lena.b@gmail.com

Zvanje:

Mr dipl.ing.arh. / MSc arh

Fakultet:

“Ludvigo Quaroni” La Sapienza, Universita’ di Roma; Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Čelebić doo