Jovana Banićević

Datum rođenja:

23. 10. 1986.

Adresa:

Baice bb, Cetinje

Broj telefona:

+382 69 573 696

Email:

jose.djurovic@gmail.com

Zvanje:

Specijalista arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

arhitekta

Kompanija:

STUDIO AC d.o.o. Cetinje