Jovana Nikolić

Datum rođenja:

14. 04. 1992.

Adresa:

Vasa Raičkovića 13D, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 433 870

Email:

jovana.jn@live.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Arhient d.o.o.