Jovanka Vukčević

Datum rođenja:

20. 10. 1954.

Adresa:

Marka Miljanova 1, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 865 666

Email:

jovankav@t-com.me

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Zanimanje:

projektant – urbanista

Kompanija:

Biro Vukčević d.o.o.