Katarina Čarapić

Datum rođenja:

14. 04. 1992.

Adresa:

Trg Božane Vučinić br. 8, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 451 718

Email:

katarina.carapic@yahoo.com

Zvanje:

Master inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore / FTN, Novi Sad

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

PS GRADNJA d.o.o. Podgorica