Ljiljana Burić

Datum rođenja:

15. 03. 1966.

Adresa:

Bulevar Vojvode Stanka Radonjića 3/21, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 551 147

Email:

ljiljana.buric@gmail.com

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Prištini

Zanimanje:

Stručni saradnik

Kompanija:

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” d.o.o. Podgorica