Luka Ljumović

Datum rođenja:

22. 01. 1990.

Adresa:

Vasa Raičkovića 33, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 623 600

Email:

ljumovicluka@gmail.com

Zvanje:

master inženjer arhitekture (m.i.a.)

Fakultet:

Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

LXXVI doo Podgorica