Marija Furtula

Datum rođenja:

24. 12. 1999.

Adresa:

Park Šuma bb, Zagorič,Podgorica

Broj telefona:

+382 68 316 342

Email:

marija.furtula@gmail.com

Zvanje:

Fakultet:

Zanimanje:

Kompanija: