Marija Lazović

Datum rođenja:

22. 08. 1999.

Adresa:

Bulevar Josipa Broza Tita 23a, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 102 885

Email:

marijalazovic1@gmail.com

Zvanje:

Fakultet:

Zanimanje:

Kompanija: