Marijana Marković

Datum rođenja:

21. 11. 1995.

Adresa:

Bulevar crnogorskih heroja 71b, Cetinje

Broj telefona:

068 257 468

Email:

mmarijana56@yahoo.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Podgorica

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

STUDIO GRAD d.o.o. Podgorica