Martina Đeković

Datum rođenja:

02. 03. 1987.

Adresa:

Dobrota bb, Kotor

Broj telefona:

+382 69 821 192

Email:

martina.djekovic@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

“GEOMET” d.o.o. Kotor