Milica Nikolić

Datum rođenja:

21. 12. 1996.

Adresa:

Bajice br.7, Cetinje

Broj telefona:

+382 67 416 753

Email:

vam@t-com.me

Zvanje:

BSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Studio FAADU d.o.o.