Milica Vujošević

Datum rođenja:

Adresa:

Podgorica

Broj telefona:

+382 69 215 405

Email:

milicavujosevic@yahoo.com

Zvanje:

mast.inž.arh, dr.arh. (master inženjer arhitekture, doktor nauka)

Fakultet:

Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

KANA/ko ako ne arhitekt