Miloš Jovanović

Datum rođenja:

29. 04. 1988.

Adresa:

Peka Pavlovića 99, Cetinje

Broj telefona:

+382 67 819 623

Email:

milos.2028@live.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Uprava za zaštitu kulturnih dobara