Miroslava Vujadinović

Datum rođenja:

23. 06. 1971.

Adresa:

Piperska 370/3, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 064 780

Email:

entasis@t-com.me

Zvanje:

doktor nauka – arhitektura

Fakultet:

Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu

Zanimanje:

Vodeći projektant u arhitekturi

Kompanija:

ENTASIS doo, Podgorica