Mirza Mulić

Datum rođenja:

03. 07. 1988.

Adresa:

Oktobarske Revolucije 151/1, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 601 414

Email:

mirza.arh@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

“MEDITERAN COMPANY” d.o.o. Budva