Momčilo Hadži-Ristić

Datum rođenja:

22. 04. 2000.

Adresa:

Dalmatinska 158, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 866 226

Email:

hadziristic.momcilo@gmail.com

Zvanje:

Fakultet:

Zanimanje:

Kompanija: