Nataša Vukićević

Datum rođenja:

05. 11. 1971.

Adresa:

Meše Selimovića 12

Broj telefona:

+382 69 689 637

Email:

natasha.petrovitch@gmail.com

Zvanje:

dipl. ing. arh.

Fakultet:

Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu

Zanimanje:

Stručna saradnica, konsultantkinja / koordinatorka

Kompanija:

ZV Design / SACG