Nina Ivanović

Datum rođenja:

30. 05. 1988.

Adresa:

Hercegovačka 90, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 224 364

Email:

nina.dr.ivanovic@gmail.com

Zvanje:

Magistar – dipl. inženjer arhitekture

Fakultet:

Facoltà di Architettura, Politecnico di Bari

Zanimanje:

odgovorni arhitekta i tehnička podrška

Kompanija:

NV BESIX SA Montenegro DSD, Tivat