Predrag Spasić

Datum rođenja:

04. 09. 1947.

Adresa:

Bajova 96, Cetinje

Broj telefona:

+382 69 013 881

Email:

draft@t-com.me

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Draft d.o.o. Cetinje