Sanja Paunović Žarić

Datum rođenja:

15. 07. 1984.

Adresa:

Studentska 13a, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 867 666

Email:

paunovicsanja@gmail.com

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu, UCG

Kompanija:

Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet