Sara Nišavić

Datum rođenja:

06. 12. 1994.

Adresa:

Goce Delčev 23, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 848 373

Email:

snisavic94@gmail.com

Zvanje:

Magistar arhitekture

Fakultet:

Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Businessart doo Podgorica