Savo Karadžić

Datum rođenja:

09. 12. 1981.

Adresa:

VII omladinske 17, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 683 123

Email:

savo.karadzic@acepdoo.me

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

ACEP d.o.o. Podgorica