Srđana Hajtnik

Datum rođenja:

02. 05. 1990.

Adresa:

Škaljari 55, Kotor

Broj telefona:

+382 69 255 769

Email:

srdjanah@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

KOTOR ARH d.o.o.