Svetlana Perović

Datum rođenja:

05. 07. 1978.

Adresa:

Serdara Šćepana S-70, Nikšić

Broj telefona:

+382 69 385 190

Email:

ceca.perovic1@gmail.com

Zvanje:

Doktor nauka – arhitektura

Fakultet:

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Zanimanje:

Docent

Kompanija:

Arhitektonski fakultet, Univerzitet Crne Gore