Vladimir Lutovac

Datum rođenja:

04. 07. 1996.

Adresa:

Tyrševa ulica 23, Maribor

Broj telefona:

+386 64 296 363

Email:

vlutovac6@gmail.com

Zvanje:

BSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu

Zanimanje:

Kompanija: