Vlado Jovović

Datum rođenja:

24. 06. 1991.

Adresa:

Pažići b.b. Danilovgrad

Broj telefona:

+382 67 018 699

Email:

jovovicvlado@yahoo.com

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Zanimanje:

Inžinjer arhitekture (Tehnički direktor)

Kompanija:

MVR d.o.o. Danilovgrad