Vuk Čvoro

Datum rođenja:

22. 04. 1987.

Adresa:

Orjenskog Bataljona 3, Herceg-Novi

Broj telefona:

+382 67 177 073

Email:

vuk.cvoro@sinergija.me

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Modularh doo,  NVO Sinergija