mrt.gov.me

GetImage (1)

 

Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o učešću naše zemlje na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture, nakon čega je predložena tema i koncept ovogodišnjeg crnogorskog paviljona – projekat Solana Ulcinj (radni naziv) – saopšteno je na današnjoj konferenciji za medije Ministarstva održivog razvoja i turizma.Na konferenciji su govorili ministar Branimir Gvozdenović i komesar crnogorskog paviljona Dijana Vučinić, a emitovana je i izjava kustosa našeg paviljona g. Barta Locme.

Projekat Solana Ulcinj odgovara na temu Bijenala 2016. godine „Izvještavanje sa Fronta“, u kojoj Alehandro Aravena, umjetnički direktor Bijenala, želi da pokaže snagu i vitalnost arhitekture, kao profesije koja daje predloge u cilju poboljšanja kvaliteta okruženja i kvaliteta života uopšte. Solana Ulcinj naglašava značaj pronalaženja nove, održive simbioze između čovjeka i prirode, obzirom da je polazna tačka artificijalni biotop – solana, koji posjeduje jedinstveni biodiverzitet flore i faune na regionalnom nivou, te ima značajnu ulogu u globalnim kretanjima ptica.

Projekat će predložiti održiva rješenja za budućnost ovog lokaliteta. Nastojaće se takođe da se motivišu mlađe generacije crnogorskih arhitekata da doprinesu rješenju, a sebi obezbijede vizibilitet učešćem na ovako značajnom događaju.

Naime, koncept crnogorskog predstavljanja je takav da predlažemo okupljanje četiri tima, koji će predstaviti prostorne strategije za održivi ekološki i ekonomski razvoj Solane: jedan tim iz Crne Gore i tri međunarodne prakse. Tri međunarodne prakse su međusobno veoma različite, sa otvorenim i inovativnim pozicijama u oblasti pejzažne arhitekture, urbanizma i održivosti: ecoLogicStudio iz Londona; LAAC iz Innsbrucka i Lola iz Roterdama. Ove prakse imale se značajno iskustvo sa pejzažnim projektima u velikoj razmjeri i aktivne su u različitim oblastima prostornog istraživanja. Četvrti predlog tj. tim će biti izabran na nacionalnom konkursu u Crnoj Gori. Programski zadatak za pomenuti nacionalni konkurs i za tri međunarodne prakse će biti isti. On će biti predstavljen na simpozijumu u Ulcinju početkom februara, kome će prisustvovali autori, te regionalni akteri i domaći i međunarodni eksperti. Četiri projekta će biti izložena u četiri prostorije crnogorskog paviljona na Bijenalu.

GetImage (2)

Takođe, tokom tri simpozijuma: u Ulcinju tokom februara ove godine, Veneciji i Kotoru – APSS (Architectural Prison Summer School), programski zadatak i dobijeni predlozi će biti diskutovani sa lokalnom, nacionalnom i međunarodnom publikom. Simpozijumi će biti zabilježeni i takođe predstavljeni u paviljonu Crne Gore, emitovani na sajtu Paviljona i objavljeni na društvenim mrežama.

Prvi Simpozijum “THE BRIEF” će biti održan 12 i 13. februara u Ulcinju i pozivamo sve zainteresovane učesnike da budu njegov dio. Drugi simpozijum “REPORTING FROM THE FRONT” će biti 30. maja u Veneciji i namijenjen je međunarodnoj stručnoj javnosti, dok je treći simpozijum ”THE DEBATE” u okviru KotorAPSS programa u julu u Kotoru i na njemu će biti prezentovani i diskutovani rezultati projekta.

Cijeli projekat dakle ima širi koncept – da služi kao katalizator za prepoznavanje novih mladih snaga u crnogorskoj arhitekturi koje će raditi sa iskusnim i dobrim praksama, te imati priliku da ne samo dopune svoja znanja i kapacitete, već i učestvuju u podizanju kvaliteta domaće arhitektonske scene.

Izazov koji je pred nama je da izađemo sa novim predlozima u cilju očuvanja ekološkog značaja Solane, njenog karakterističnog artificijelnog pejzaža i veoma specifične veze između prirode i čovjeka, sa ciljem njenog održivog razvoja.

GetImage (3)

***

Solana “Bajo Sekulić”

Solana “Bajo Sekulić” je dio mreže međusobno povezanih močvarnih staništa na delti rijeke Bojane – Bune. Ulcinjska solana je jedna od najvećih u mediteranskoj regiji. Solana je u potpunosti artficijelna – ljudska tvorevina. Artificijelnost se manifestuje u fascinantnom i strogom ortogonalnom rasporedu bazena za isparavanje i kristalizaciju i procesu proizvodnje koji podrazumijeva ispumpavanje vode iznad nivoa mora. Bez obzira na to što je ljudska tvorevina, Solana predstavlja biotop evropskog, odnosno globalnog značaja iz više razloga. Raznovrsni uslovi u slivu proizvode jedinstveni biodiverzitet flore i faune. Pored toga, solana u Ulcinju je najvažnija lokacija za odmorište, zimovanje i gniježđenje velikog broja vodenih ptica duž jadranskog migrantnog koridora. Solanu posjeti najmanje 250 vrsta ptica iz sjeverne i centralne Evrope na njihovom putu ka Africi i Aziji i obrnuto. Planirana je zaštita ovog područja na nacionalnom i međunarodnom nivou, a najveći izazov je ovakav lokalitet učiniti održivim u ekološkom i ekonomskom smislu.

Važnost učešća na Bijenalu

Venecijansko Bijenale arhitekture se održava svake druge godine i predstavlja najposjećeniju i najznačajniju izložbu arhitekture u svijetu. Na ovom dešavanju učestvuje oko 60 zemalja svijeta. Otvaranje XV Bijenala zakazano je za 28. maj, a izložba će trajati do 27. novembra 2016. godine.

Značaj učešća na Bijenalu je višestruk i Crna Gora je održala kontinuitet nakon prvog samostalnog učešća 2006. godine.

Kontinuitet učešća je značajan zato što je to jedinstvena prilika da Crna Gora stekne ugled na međunarodnom nivou, kao i da prikaže razvojni potencijal u oblastima arhitekture, urbanizma i urbane kulture uopšte.

Dijana Vučinić – šef Odjeljenja za razvojne projekte u urbanizmu i arhitekturi u Ministarstvu je komesar crnogorskog paviljona; Prof. Bart Locma – kustos crnogorskog paviljona; Prof. Katarina Veinberger – kustos crnogorskog paviljona

Kustos Bart Locma

Bart Locma je istoričar, teoretičar, kritičar i kustos u oblasti arhitekture, dizajna i vizuelnih umjetnosti. Profesor je Teorije arhitekture i Direktor Instituta za teoriju arhitekture, istoriju i zaštitu nasljeđa na Univerzitetu u Inzbruku. Bio je gostujući profesor arhitekture, evropske urbanizacije i globalizacije na Univerzitetu u Luksemburgu; na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču; na Akademiji lijepih umjetnosti u Nirnbergu; na Univerzitetu primijenjenih umjetnosti u Beču, na Berlage Institutu u Roterdamu; kao i na ETH-u, Studio Basel kao Direktor odsjeka za naučna istraživanja. Bio je Direktor Departmana za 3D-dizajn na Akademiji umjetnosti u Arnhemu i održao je brojne seminare i predavanja na različitim akademija za arhitekturu i umjetnost u Holandiji.

Objavio je brojne članke u časopisima i knjigama u oblasti arhitekture, dizajna i vizuelnih umjetnosti. Zajedno sa Dikom Rijkenom objavio je knjigu „Media and architecture“ (VPRO/Berlage Institute, 1998). Njegova knjiga „SuperDutch“, o savremenoj arhitekturi u Holandiji, je objavio Thames&Hudson, Princeton Architectural Press, DVA i SUN 2000. godine. Godine 2004. objavljuje knjigu „ArchiLab 2004 The Naked City“ u izdanju NYX-a u Orleansu i 2014. godine knjigu „Reality Bytes“ u izdanju Ambra-e.

Član je Savjeta arhitekata u Inzbruku i pomoćni član Savjeta za arhitekturu pri Kabinetu austrijskog premijera u Beču. Bart Locma je takođe bio član nekoliko Vladinih i opštinskih odbora u različitim državama, kao što su Roterdamski kulturni savjet i Holandski fond za kulturu, umjetnost i arhitekturu. Pored navedenog bio je Vrhovni član Holandskog savjeta za kulturu i član ekspertskog odbora XI Venecijanskog bijenala arhitekture 2008. godine.

 Foto galerija: Predstavnici tri međunarodne prakse; Komesar crnogorskog plaviljona Bart Locma;  Solana Ulcinj

Crna Gora ove godine na Venecijanskom bijenalu arhitekture sa Solanom

Leave a Reply