U okviru programa MED 21 – povezivanje nagrada koje promovišu arhitektonsku uspješnost u Mediteranskoj oblasti, za crnogorskog laureata za Mimar Sinan nagradu koja promoviše arhitektonsko stvaralaštvo u Mediteranskoj oblasti, nominovana je Sonja Radović Jelovac (www.studiosynthesis.me), u prvoj kategoriji – žena laureat mediteranskog porijekla sa izvedenim projektom na Mediteranu.

 Laureat će se predstaviti sa projektom pod nazivom: Contemporary Mediterranean Luxury Villa «S,M,L». Laureat u potpunosti zadovoljava sva tri kriterijuma za nominaciju:

1. Uspjeh u arhitekturi i urbanizmu pokazan kroz praksu u mediteranskoj regijii.

2. Realizovan jedan ili više arhitektonskih projekata.

3. Teorijski doprinos u arhitektonsko-urbanističkom stvaralaštvu zajedno sa realiziranim projektima.

Podržimo našeg laureata.

CRNOGORSKI LAUREAT ZA MEĐUNARODNU MIMAR SINAN NAGRADU

Leave a Reply