Arhitekta Brijesh Shaijal započeo je svoju karijeru u studiju Sanjary Puri Architects, nakon čega 2005. godine osniva biro Brijesh Shaijal Architects (BSA). Nakon deset godina biro evolvira u Design Art & Culture (DAC), prepoznat po očuvanju autentičnog nasljeđa uz savremene izraze na polju arhitekture, dizajna, enterijera i urbanog dizajna, kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj sceni. 
 
U dvorištu Design Ashram-a, kući DAC-a, osniva i Peepal Tree, umjetničku galeriju, biblioteku i co-working space, gdje se tokom godine održavaju brojne manifestacije. Brijesh osniva Design Ashram za arhitekte, dizajnere i umjetnike, stvarajući platformu za povezivanje, razmjenu i ostvarivanje inovacija i saradnje koja doprinosi društvu u cjelini. 
 
Povezujući ljubav prema putovanjima i arhitekturi, Brijesh osniva i World Architecture Travel, ekskluzivnu putničku platformu koja nudi arhitektonske ture u preko 40 destinacija širom svijeta. WAT je sproveo veliki broj uspješnih putovanja u cilju istraživanja lokalne kulture, umjetnosti i arhitekture, istovremeno pružajući arhitektama i dizajnerima mogućnost umrežavanja na arhitektonskoj sceni. 
 
Brijesh Shaijal je značajno ime u Indijskom institutu arhitekture, predsjedavajući je i aktivni član nacionalnog odbora, kao i član CRI (Clean Rivers Inititative), koja ima za cilj borbu protiv zagađenja rijeka i podizanje svijesti o potrebama rijeka.
 
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. 
 
Predavanje će biti održano u Kolektoru u ponedjeljak, 15. aprila, sa početkom u 19 časova.
 
 
 

 

 

 
 
DAC // Design Art Culture – Lecture by architect Brijesh Shaijal (INDIA) at KOLEKTOR 
 
 
Architect Brijesh Shaijal began his career at the Sanjary Puri Architects studio, after which he founded the Brijesh Shaijal Architects (BSA) in 2005. After ten years, the studio evolves into Design Art & Culture (DAC), recognized for preserving authentic heritage with contemporary expressions in the fields of architecture, design, interior and urban design, both locally and internationally.
 
In the courtyard of the Design Ashram, DAC’s house, he founded Peepal Tree, an art gallery, a library and a co-working space, where numerous events are held during the year. Brijesh established Design Ashram for architects, designers and artists, creating a platform for connecting, exchanging and achieving innovation and cooperation that contributes to society as a whole.
 
Bringing together love for travel and architecture, Brijesh has established World Architecture Travel, an exclusive travel platform that offers architectural tours in over 40 destinations around the world. WAT has performed a number of successful journeys to explore local culture, art and architecture, while providing architects and designers with the opportunity to network on the architectural scene.
 
Brijesh Shaijal is a prominent figure in the Indian Institute of Architecture, he is chairman and active member of the national committee, as well as a member of CRI (Clean Rivers Inititative), which aims to combat river pollution and raise awareness of the needs of rivers.
 
He has won numerous awards and recognitions.
 
The lecture will be held at Kolektor on Monday, April 15th, starting at 19:00.
 
 
 
 
 

DAC // Design Art Culture – Predavanje arhitekte Brijesh Shaijala (INDIA) u KOLEKTORU

Leave a Reply