JOVAN MITROVIĆ – FISKULTURNA SALA PRVE OSNOVNE ŠKOLE U OBRENOVCU, SRBIJA, 2015. ❘ FOTO © RELJA IVANIĆ

 

RR_Konkurs14_logo_o

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS kao osnivač, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, kao suosnivači ustanovili su od 2006. godine Međunarodnu Nagradu Ranko Radović.

Od 2008. godine u status suosnivača nagrade ušli su Urbanistički zavod Beograda i Potisje Kanjiža AD, od 2009. godine status suosnivača nagrade dobila je Inženjerska komora Srbije a od 2014. godine status suosnivača nagrade dobila je Radio televizija Srbije.

Pokrovitelji Nagrade su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Nagrada se dodeljuje za:
1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu;
3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u istom periodu.

Nagrada koja nosi ime arhitekte Ranka Radovića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou, što podrazumeva uključivanje Republika bivše Jugoslavije i zemalja iz sveta sa kojima je Ranko Radović sarađivao ili u kojima je radio.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović je trajao od 01. septembra do 15. oktobra 2015. godine. Na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi prijavilo se 15 kandidata (konkursnih radova), u kategoriji realizovano arhitektonsko delo prijavilo se 14 kandidata, u kategoriji televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije prijavilo se 6 kandidata.

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović održana je u ponedeljak, 21. decembra 2015. godine u 13.00 sati u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Na dan dodele Nagrade u Muzičkoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca otvorena je izložba na kojoj su prezentovani svi učesnici konkursa. Izložba će trajati do 25. decembra 2015. godine.

Tokom aprila (maja) 2016. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.


Povezani tekstovi:
Svečana dodela Nagrade Ranko Radović 2015
Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović 2015
Dodeljena Nagrada Ranko Radović 2014


Žiri Nagrade po kategorijama

Kategorija (1)
1. prof. dr Mina Petrović, dipl. sociolog, predsednik Žirija
2. prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, dipl. inž. arh.
3. dr Irena Šentevska, dipl. inž. arh.
4. dr Marina Pavlović, dipl. inž. arh.
5. Vladimir Mitrović, dipl. ist. um.

Kategorija (2)
1. dr Igor Marić, dipl. inž. arh., predsednik Žirija
2. doc. dr Igor Maraš, dipl. inž. arh.
3. Nebojša Minjević, dipl. inž. arh.
4. Vanja Miletić, dipl. inž. arh.
5. Đorđe Bajilo, dipl. inž. arh.

Kategorija (3)
1. prof. dr Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, predsednik Žirija
2. doc. dr Romana Bošković, dipl. inž. arh.
3. Ana Mihailović, dipl. inž. arh.
4. Zoran L. Pantelić, dipl. inž. arh.
5. Dragana Ćosić, novinar

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović 2014

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:
mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
Pavle Vasev, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
doc. dr. Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
mr Maja Skovran, slikarka. – Radio-televizija Srbije
dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Sekretar Nagrade Ranko Radović:
Konstantin T. Petrović, ist.um. – ULUPUDS

 

Nagrada u kategoriji kritičko-teorijskih tekstova o arhitekturi

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu doneo je Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu dodeli:
prof. dr Ljiljani Blagojević, d.i.a. za monografiju Itinereri: Moderna i Mediteran – Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Službeni glasnik, Beograd, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2015.

2015_Moderna_i_Mediteran

Itinereri-Moderna-i-Mediteran-5

LJILJANA BLAGOJEVIĆ – ITINERERI: MODERNA I MEDITERAN © M. BULATOVIĆ

 

Nagrada u kategoriji realizovano arhitektonsko delo

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo doneo je Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli:
Jovanu Mitroviću, d.i.a. za Fiskulturnu salu Prve osnovne škole u Obrenovcu, Srbija, 2015.

2015_RR_JMitrovic_1

2015_RR_JMitrovic_2

JOVAN MITROVIĆ – FISKULTURNA SALA PRVE OSNOVNE ŠKOLE U OBRENOVCU, SRBIJA, 2015. ❘ FOTO © RELJA IVANIĆ

 

Nagrada u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije dodeli:
prof. dr Darku Rebi, d.i.a. za serijal emisija Život po meri, Radio Televizija Vojvodine, januar – jun 2015. godine.

2015_RR_DReba_1

2015_RR_DReba_2

DARKO REBA – SERIJAL EMISIJA ŽIVOT PO MERI, RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE, JANUAR – JUN 2015.

 

Ovde možete pogledati sve informacije o ovogodišnjoj Nagradi kao i spisak svih prijavljenih radova:
Nagrada Ranko Radović 2015

 

Dodeljena Nagrada Ranko Radović 2015

Leave a Reply