Arhitektonski biro Edas je pobijedio na konkursu za projektovanje uvijenog oblakodera od 33 sprata u Šangaju, u Kini. Kula će biti visoka 155m. Četvorougaoni objekat će se postepeno uvrtati oko centralne ose sa porastom visine.

Fasada će se sastojati od grupa koje će činiti po tri staklena panela, koji će biti rotirani pod uglom u četiri različita pravca, kako bi reflektovali svjetlost i podražavali medijski ekran.

Posebna podijum -platforma u podnožju tornja će se koristiti kao javna zelena površina, koja lebdi iznad staklenih kutija u kojima su smješteni maloprodaja, restorani i kafei.  Velika izvitoperena nadstrešnica na podijumu biće projektovana tako da oponaša zakrivljeni oblik okolnih nebodera, i biće pogodna za događaje na otvorenom.

Lokacija objekta je unutar devet blokova koji se razvijaju u Šangaju. “Čitav razvojni projekat uključuje devet blokova kvadratnog oblika, a Dremworks će zauzimati tri bloka u sredini”, kaže Džes Vong, menadžer za odnose sa javnošću u Edasu.

“Kula će zauzimati jedan čitav blok, sa pogledom na Dreamworks blokove. Preduzimač će preuzeti 20% prostora kule, a ostatak će davati u zakup stanarima iz medijske industrije”, kaže Vong.

 

dezeen.com

Edas projektuju uvijeni oblakoder u Šangaju

Leave a Reply