superprostor.com

NASLOVNA fotografija

 Racionalizam (od lat. ratio razum) – proračunatost, razumnost u čovekovom iskustvu.
U arhitekturi: Predstavlja jedan od aspekatamodernizma, koji čini najekonomičnijom upotrebu materijala, prostora i vizuelne kodifikacije.
S. Maldini: Enciklopedija arhitekture, Tom II, 2004.

Urbanom obnovom centralne zone Sarajeva na prostoru Marijin dvora, u godinama posle rata, stvoreni su novi uslovi razvoja nedovršene gradske strukture, koja je trebala prostorno i funkcionalno da poveže istorijsko jezgro i nove delove grada. Tokom poslednje decenije ova gradska zona postaje izrazito privlačna privatnim investitorima, što je uticalo na učestalu izgradnju objekata komercijalne namene. Nedostatak urbanih strategija i planiranja dovelo je do dominacije privatnih u odnosu na javne gradske prostore, čime je narušena morfologija prvenstveno otvorenih i zelenih gradskih ambijenata i osebujna memorija sarajevske gradotvorne baštine.

Nastojeći da ukažu na kontekstualne vrednosti kroz iskren arhitektonski pristup, u periodu ograničenih mogućnosti tranzicijske izgradnje i ekonomske krize, arhitekti iz sarajevskog studija Nonstop su na komercijalnim objektima izgrađenim na potezu Marijin dvora, poput tržnog centra Alta i višenamenskog Importanne centra, pokazali sposobnost da pronađu funkcionalni i oblikovni odgovor u okvirima društvenih i tržišnih uslova. U odnosu na prethodne projekte, koji su oblikovno upotpunili reprezentativnost glavne avenije Marijin dvora, poslovni objekat A-6 ili Office Meanderdoneo je novi izazov: kako ostati u domenu svog pristupa projektujući krajnje racionalno, za nepoznatog korisnika, uz što veće iskorišćenje parcele i uz vrlo ograničen budžet.

Smešten na obali Miljacke, u slikovitom ambijentu Vilsonovog šetališta, koga duž obe strane obale prati dvostruki drvored, poslovni objekat čiji radni naziv A6potiče iz oznake parcele regulacionog plana, deo je niza poslovnih objekata i diplomatsko-konzularnih predstavništva. Autori su na dovitljiv način ponudili jednostavnu kubičnu arhitekturu koja plastičnom, gotovo Mondrijanovskom geometrijskom strukturom fasade i neutralnom materijalizacijom referira na karakteristike neposrednog urbanog krajolika.

Neprekidno meandriranje staklene prozorske trake duž fasadâ objekta, prema autorima, oponaša nekadašnje meandriranje reke Miljacke pre izgradnje novog korita krajem 19. veka, dok parapetni zidovi na fasadi, oblikovani neujednačenim ponavljanjem vertikalnih profila različite debljine, daju svojevrsnidigitalni prikaz gustog drvoreda Vilsonovog šetališta i njegovu vertikalnost. Na ovaj način su oblikovno dinamizirane fasade kubusa, pri čemu se ritmičnom materijalizacijom smenjuju puno ali belo i transparentno ali tamno, koje omogućava stalnu refleksiju elemenata iz okruženja i daje promenljivu notu objektu zavisno od dela dana ili vremenskih uslova.

Ovaj poslovni objekat univerzalnog karaktera ima dva podzemna parking nivoa i četri nadzemne etaže sa kancelarijskim prostorima. Dijagonalnu simetriju fasadâ prati prostorno-funkcionalna simetrija etaža, jer prema zahtevu investitora prostori po etažama su trebali imati mogućnost podele u dve funkcionalno odvojene celine. Zahvaljujući centralno-simetričnoj postavci vertikalnih komunikacija i pratećih tehničko-servisnih prostora ove dve celine mogu po etažama meandrirati u skladu sa specifičnim zahtevima budućih korisnika.

Kancelarijski prostori se nižu po obodu etaža, dok se jedan red kancelarija nalazi i u središnjoj zoni uz komunikacije i servisni blok. Racionalnost izraza i jednostavnost u oblikovanju se prenose i na enterijer, gde belina zidova i plafona, te stakleni paneli u pregradnim zidovima stvaraju veću prostornost i omogućavaju bolju osvetljenost i vizure.

Arhitekti iz studia Nonstop su ovim projektom pokazali da je moguće kreativno delovati i u ograničenim uslovima, te ostati dosledan u svom istraživačkom pristupu i dijagramskoj analitičnosti. Dajući akcenat fasadnom omotaču, autori su intuitivno dali omaž mnoštvu vizuelnih motiva koji se prepliću u urbanom kolažu Sarajeva. Povezujući kontekstualne karakteristike sa zahtevima investitora kreiran je savremeni model urbanog objekta koji racionalno objedinjuje prostorne, tehnološke i estetske aspekte, u cilju ekonomičnosti i funkcionalne prilagodljivosti.

Nebojša Antešević

 A6, studio Nonstop, Foto: Anida Krečo A6, studio Nonstop, Foto: Anida Krečo

Estetika racionalnosti

Leave a Reply