U svijetlu aktuelne pandemije korona virusa, Fondacija Mies van der Rohe odlučila je da izmijeni kalendar aktivnosti za dodjelu nagrade, koja je bila predviđena za 2021. godinu.

Procedure nominacija i ocjenjivanja pristiglih radova podrazumijevaju održavanje sjednica i sastanka na kom se razmatra štampani materijal, a prilikom odlučivanja o nagrađenim radovima, članovi žirija, koji potiču iz različitih krajeva svijeta, organizuju zajedničku posjetu gradovima u kojima se nalaze finalisti. Takvu organizaciju nije moguće predvidjeti u sljedećoj godini.

Postupak dodjeljivanja nagrade za 2022. godinu organizovaće se u dvije faze: prva faza podrazumijeva nominacije radova završenih u periodu od oktobra 2018. do oktobra 2020. godine (inicijalne nominacije za 2021. godinu),  dok će u drugoj fazi biti nominovani objekti realizovani u periodu od novembra 2020. do aprila 2021. godine. Rezultat obje faze biće lista objekata koji će konkurisati za EU Mies Award 2022, a cijela procedura odvijaće se prema sljedećem kalendaru:

Januar 2021: objavljivanje radova nominovanih u prvoj fazi 
Septembar 2021: objavljivanje radova nominovanih u drugoj fazi
Januar 2022: objavljivanje radova koji su ušli u najuži izbor za dodjelu nagrade
Februar 2022: najava 5 finalista
April 2022: proglašenje pobjednika
Maj 2022: dan nagrade EU Mies, konferencije, debate i ceremonijalna dodjela nagrade u Barseloni

U skladu sa odlukama i aktivnostima Fondacije, SACG će informisati svoje članove o daljim nominacijama i procedurama za dodjelu nagrade 2022.

EUMiesAward – novi kalendar 2020/2022

Leave a Reply