Autor: Darko Bulatović

 

Opština Nikšić raspisala je tender za rekonstrukciju Trga Slobode. To znači da će dugogodišnja priča o novom trgu konačno postati stavrnost. Portal Onogošt ekskluzivno donosi ilustraciju budućeg gradskog trga.

 

Foto : ilustracija

 

Nikšićki trg je u sadašnjem obliku formiran krajem 19. vijeka, kada je prema regulacionom planu Josipa Sladea izgrađena većina kuća, izvršeno nasipanje i popločavanje kaldrmom i zasađeni drvoredi. U isto vrijeme oformljeno je i šest ulica koje se ulivaju u Trg. Od tada do danas trg je doživio neznatnu transformaciju.Nebojša Adžić, sekretar opštinskog sekretarijata za uređenje prostora, kaže za naš portal da se koncepcija arhitektonskog rješenja rekonstrukcije Trga Slobode u Nikšiću zasniva na poštovanju zatečenih istorijskih vrijednosti samog prostora, i uobičajene matrice njegovih korisnika.

 

 

Adžić objašnjava da je preovlađujući osjećaj sadšnjeg izgleda trga takva da  prostor „teče“, tj. nedostaje osjećaj cjelovitog sagledavanja trga koji je podijeljen na nesrazmjerne djelove. Kako navodi, dominiraju prazni džepovi na krajevima i drvored koji je u veoma lošem stanju i vizuelnom i prostornom, bez simetrije, i sužava šetačku zonu zbog čega se planira njegovo uklanjanje.

 

 

“U cilju postizanja željenih prostornih kvaliteta donesena je odluka da se postojeći drvored ukloni i formira novi na međusobnom rastojanju  od oko 26 metara, umjesto trenutih 10, u centralnoj zoni Trga. U skladu sa projektom pejzažne arhitekture nabavljaju se nove sadnice, već formirane, visine oko 5 metara, kojima se želi prevazići prostorna praznina u skladu sa projektom. U središnjem dijelu su formirane dvije žardinjere sa vegetacijom, kao i niz manjih žardinjera po obodu”, objašnjava Adžić i dodaje da se na taj način širi centralni prostor i dobija kvalitetnija pješačka zona, nastavak „korzoa“, dok se sa strane formiraju prostorne cjeline namijenjene pratećim sadržajima sezonskog karaktera.

 

 

“U jednom redu se nalazi 2 puta po 4 sadnice, međusobno razdvojene u dijelu ispred spomenika Kralju Nikoli I. Na ovaj način se formira centralni prostor trga, kojim se naglašava pozicija spomeničke skulpture i fontane i stvara slobodna površina, ili opisno rečeno „trg u trgu“.U „zonama“ koje su oivičene česmama, skulpturom i fontanom su planirani sadržaji otvorenih terasa, sezonskog karaktera kao i pratećih sadržaja. Ideja je da se u tim zonama održavaju svi prateći sadržaji koji su karakteristični za Trg, tj. promocije, štandovi za prodaju knjiga, dječji rekviziti, autići i sl., a da se u samom centru Trga, ispred spomenika i fontane omogući, u tehničkom smislu, montaža bine i održavanje koncerata i sličnih manifestacija masovnog okupljanja”, kaže Adžić.

 

 

On se kratko osvrnuo i na oštre osude ekološkog NVO sektora koji je uklanjanje lipa okarakterisao kao nedopustiv čin uništavanja tradicije i istorije grada. On im zamjera jer su čitavu priču plasirali na osnovu pukih nagađanja, bez stvarnog uvida u idejni projekat kojim se, kako ponavlja Adžić, uklanjaju ona stabla koja svojim izgledom i položajem kvare vizuelni doživljaj novog trga kao cjeline, a pritom se mijenjaju novim, ormiranim sadnicama.

 

 

“Nije mi jasno kako neko samo na osnovu gradskih priča može da poziva na otpor, to valjda ipak više govori o tim organizacijama”, zaključuje Adžić.

 

Popločavanje Trga 

Projekat rekonstrukcije trga koštaće oko 1,5 miliona eura, a veliki dio novca utrošiće se na njegovo popločavanje. Za završnu podnu oblogu je odabran dolomitski krečnjak, tzv. “nikšićki kamen” iz lokalnih kamenoloma, u dvije nijanse, tamno sivoj i svijetlo krem do bjeličaste bojedebljine 10 cm.

 

 

“Upotrijebljeni materijali za popločenje trga i izradu ostalih elemenata na trgu planirani su po strogim kriterijima, s obzirom da Trg Slobode predstavlja istorijsku vrijednost ovog urbanog područja”, navodi Adžić.

 

Urbani mobilijar

Pod urbanim mobilijarom podrazumijeva se sve ono što može pripomoći prolazniku, šetaču pri samom korištenju javnih površina, a da pri tome ne dođe u koliziju sa istom.Od urbane opreme planira se ugradnja klupa za sjedenje, korpe za otpatke, stalaka za bicikle i  dva  reklamno informativna stuba namijenjena pješacima.Za potrebe sajmova i drugih manifestacija na trgu može se postaviti montažno-demontažna oprema koja će se kasnije ukloniti.

 

 

Za potrebe ugostiteljskih terasa u zonama sa oznakom “C”  ne dozvoljava se montaža fiksnih tendi već samo odgovarajućih suncobrana na pokretnom podnožju.U zavisnosti od zahtjeva posebnim projektom će se obraditi izrada otvorenog šanka, montažno-demontažnog tipa.Žardinjere su od armiranog betona, obloženog kamenim pločama, sa kamenom klupicom kao završetkom.

 

Osvjetljenje

U skladu sa značajem  ambijenta Trga Slobode u Nikšiću kao i visokom ekonomičnosti izvršen je izbor izvora svjetlosti.

 

 

Projektovane su različite vrste osvjetljenja: stub-svjetiljka visine 5 m na centralnom šetalištu, sa LED svjetiljkama, zatim reflektor svetiljke, visine montaže 3-5m, ugradn podne led diode, predviđene su za osvjetljenje  fontane i osvjetljnje česmi, ugradno led crijevo u sklopu urbanog mobilijara žardinjera.

 

Parking

U cilju obezbjeđivanja parking prostora za privremeno parkiranje obezbijeđeno je 12 parking mjesta, sa podužnim parkiranjem. Kako ističe Adžić, prisustvo automobila nije poželjno na samom Trgu, ali se na ovaj način težilo rješavanju problema snadbijevanja i dopreme robe okolnih objekata kao i na samom trgu, uz kontrolu i ograničenje vremena parkiranja.

 

 

Površina trga je oko 7.000 kvadrata. Početak rekonstrukcije diktiraće realizacija javnog poziva,a procjene su da bi se sa grubim radovima, a što podrazumjeva uklanjanje postojećih betonskih površina moglo početi već sa dolaskom ljeta.

Evo kako će izgledati rekonstruisani Trg Slobode

Leave a Reply