ingkomora.me

 

U periodu od 11 – 13.03.2015. godine, u Sofiji /Bugarska organizovaće se međunarodni forum “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije”, na kom će, između ostalog, biti adresirane teme “Pametnih gradova”, upravljanja otpadom i ostala relevantna pitanja iz oblasti unaprijeđenja energetske efikasnosti država učesnica.

U okviru događaja biće organzovana i izložba koja će pratiti najsvremenija dostignuća kojima se obezbjeđuju visoki standardi u razvoju energetske održivosti zemalja Jugoistočne Evrope. Izložba će biti podijeljena u četiri sekcije i to: Energetska efikasnost i održivi izvori energije, Pametni gradovi, Sačuvajmo planetu i Sačuvajmo život.

Ovdje možete preuzeti brošure na engleskom koje detaljnije predviđaju referentne teme izložbenih sekcija.

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije -EN.pdf

Sacuvajmo planetu-EN.

Sacuvajmo zivot – EN.pdf

 

 

Kontakt osoba:

Desislava Ivanova-Nikolova

Marketing Manager

Via Expo

tel.: +359/ 32/51 29 07

fax:+359 /32/ 96 00 12

Mobile: +359/886792943

international@viaexpo.com
www.viaexpo.com

 

FORUM ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Leave a Reply