superprostor.com

Foto-monografija „SIV – Palata Saveznog izvršnog veća“

Foto-monografija „SIV – Palata Saveznog izvršnog veća“

NASLOV: SIV – Palata Saveznog izvršnog veća
AUTOR: Dušan Đorđević
FOTOGRAFIJA: Dušan Đorđević
TEKST: Mileta Prodanović
IZDAVAČ: Autorsko izdanje
GODINA 2014.
JEZIK Srpski, engleski
ISBN 978-86-917701-0-5

Palata Saveznog izvršnog veća (SIV), smeštena u zelenilu Novog Beograda, za preko 60 godina svog postojanja promenila je više država, državnih uređenja i imena ali je svaki put ostajala snažan simbol i reprezent Države, njene moći i prestiža. Začeta konkursom za zgradu Predsedništva vlade FNRJ 1947. koji je dobio tim Potočnjak-Urlih-Nojman-Perak, dovršena je 1958. veštom rukom Mihajla Jankovića nakon posleratnih zaokreta a uoči prvog samita Nesvrstanih. SIV je ne samo reperna tačka nove arhitekture i urbanizma posleratne Jugoslavije, već i njen jedini preživeli monumentalni i reprezentativni objekat, brižljivo osmišljen i održavan do danas kao sedište centralne vlasti.

U gotovo devičansku unutrašnjost palate ušunjao se fotograf Dušan Đorđević (1966) i objektivom zabeležio jedan impozantan prostor moći, zamrznut u svojoj veličanstvenosti. U svojoj trećoj knjizi nazvanoj jednostavno “SIV – Palata Saveznog izvršnog veća” autor donosi preko šezdeset fotografija enterijera koji je minimalno menjan od opremanja krajem pedesetih.

Kako Mileta Prodanović u svom pratećem tekstu kaže, glavni cilj autora je bio “da uhvati atmosferu koja je obeležavala i još uvek obeležava unutrašnjost ovog objekta, ono zračenje koje emituju namenski izrađen nameštaj, unikatni upotrebni predmeti i dekorisane površine.” Fotografije su gotovo apstraktne kompozicije, savršeno uravnotežene i aranžirane u snažnim, ali ipak mirnim ritmovima, probranih paleta boja. Sam enterijer je imao za cilj da predstavlja i slavi nekadašnju državu – on je monumentalan, reprezentativan i simboličan. Njega najbolje čitamo kroz uređenje salona nazvanih po bivšim jugoslovenskim republikama – autor sa velikom osećajnošću hvata remek-dela u danas pomalo zaboravljenim tehnikama poput mozaika i tapiserija, kao i svakodnevne predmete – diku nekadašnjih jugoslovenskih industrija. Hladnu mirnoću će ponegde tek načeti tragovi proteklog vremena i svakodnevice, poput jedva pohabanih stolica, autokarte iščezle SCG ili čiviluka koji ipak ne narušavaju kompoziciju već se u nju savršeno uklapaju.

Prateća izložba fotografija pod imenom „SIV – Vremenska kapsula“ održana je 8. – 31. maja 2014. u Kulturnom centru Beograda, a na istom mestu je održana i promocija knjige. Vremenska kapsula kao koncept u potpunosti odražava današnje stanje SIV-a – kroz uživanje u majstorski izvedenim fotografijama, dobijamo uvid ne samo u jedinstveni prostor oblikovan estetičkim nazorima socijalističke Jugoslavije već, kako to i sam autor kaže, dočaravamo nestali duh vremena u kome je postojala vera u budućnost.

Matija Zlatanović

 

 

Foto-monografija „SIV – Palata Saveznog izvršnog veća“

Leave a Reply