Industrija betona je prilično uzdramana u posljednje vrijeme jer raste interest građevinaca za gradnju zgrada srednje veličine od drveta. Drvo zaista ima sjajne karakteristike kao što su mala težina, obnovljivost i prirodnost. Međutim, i beton ima sijaset prednosti koje se nikako ne mogu zanemariti. Umesto da sapliću jedna drugu, zašto ove dvije tehnologije ne bi sarađivale? Upravo je to slučaj na novoj zgradi u Vankuveru od 40 spratova.

Hibridna zgrada od betona i drveta kombinuje najbolje od oba materijala. Drvo nema čvrstoću na pritisak kakvu ima beton, pa je stoga konstrukcioni sitem napravljen od betona ali je zato kao sekundarni materijal korišćeno isključivo drvo.
Osnova zgrade je 45 x 27,5 metara sa centralnim jezgrom od betona. Tavanice su pravljene od kompozitnog materijala beton-drvo koje se oslanja na  nosivost drveta na zatezanje  i sjajnu nosivost betona na pritisak. Dobijeni materijal je veoma dobar i što se tiče nosivosti i što se izolovanosti i akustičnosti.

Preuzeto sa gradnja.rs

Hibrid betona i drveta u 40-spratnici

Leave a Reply